Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
Ανάκτηση Προσφοράς
Πληρωμή Ανανέωσης
Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών. Aσφάλιση αυτοκινήτων, μοτοσυκλέτας απο το asfalistra.gr

  Πως να αγοράσω



Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ
Πράκτορας Ασφαλίσεων - Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων
Βασ. Κων/νου 44 Αθήνα 11635
ΑΦΜ 800896649 ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών
ΤΗΛ. 2108931665

Αρ. Γενικού Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 369103
Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης: Τράπεζα της Ελλάδος



 • ΓΡΗΓΟΡΟ - Με κάθε ασφάλιση, πηγαίνετε από καθόλου κάλυψη στην πλήρη κάλυψη σε τρεις σελίδες, με το asfalistra.gr
 • ΑΠΛΟ - Καμία περιττή ερώτηση, απλές μορφές, ελάχιστη λεπτομέρεια, άμεση κάλυψη ασφαλίστρου
 • ΕΥΚΟΛΟ - Εύχρηστη περιοχή Ιστού και άμεση επικοινωνία διαθέσιμη στις εργάσιμες μέρες κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας (09:30 - 18:00)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Οι ανταγωνιστικές τιμές σε συνδιασμό με την άμεση κάλυψη σημαίνουν εξοικονόμηση σε χρόνο και χρήματα
 • ΑΣΦΑΛΕΣ - Χρησιμοποιήστε την πιστωτική σας κάρτα μιας και προστατεύεστε από τις ασφαλείς (κρυπτογραφημένες) συνδέσεις Διαδικτύου (SSL 128bit Encryption)

 • Το asfalistra.gr αποτελεί τον ιστότοπο της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ. Με το asfalistra.gr η ασφαλιστική σας κάλυψη αρχίζει την επομένη εργάσιμη ημέρα (12.00) και αφού η αγορά είναι πλήρης και έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
   
   


  Τρόπος αγοράς



  Συχνές Ερωτήσεις (F.A.Q.s)



  Ασφάλεια και Προστασία Καταναλωτή



  Δικαίωμα Υπαναχώρησης



  Μηχανισμοί Επίλυσης Εξωδικαστικών Διαφορών

    Για οποιαδήποτε διαφορά ενδεχομένως προκύψει, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν σε φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ Β’ 1421), πατώντας ΕΔΩ

  Στην Ελλάδα οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο είναι:

  1) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έχει την ευθύνη λειτουργίας και στήριξης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και εποπτεύει τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, οι οποίες, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 2251/1994, συστήνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  2) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ: Ο Μεσολαβητής ασχολείται με τις διαφορές καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με τράπεζες σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα ο συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται και στο δίκτυο FIN-NET και χειρίζεται αντίστοιχες υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  3) Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ADR POINT ΙΚΕ που επιλαμβάνεται διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μία ευρεία γκάμα συναλλαγών.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  4) Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.) που επιλαμβάνεται κάθε εγχώριας και διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις υπηρεσιών μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός καταναλωτή.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  5) To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΔΟΡΩΝ (startADR) που επιλαμβάνεται εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών καταναλωτή κατά προμηθευτή σε μια ευρεία γκάμα συναλλαγών.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  Άρθρο 12 - Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330 οικ./9.7.2015 - Ενημέρωση των καταναλωτών από τους προμηθευτές
  1. Οι προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τον φορέα ή τους φορείς ΕΕΔ από τους οποίους καλύπτονται οι εν λόγω προμηθευτές, όταν οι προμηθευτές αυτοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση ή είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους φορείς για την επίλυση διαφορών με καταναλωτές. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνεται η διεύθυνση του ιστότοπου του αρμόδιου φορέα ή φορέων ΕΕΔ.
  2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 αναγράφονται με σαφή, ευνόητο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον ιστότοπο του προμηθευτή, αν υπάρχει, και, αν συντρέχει περίπτωση, στους γενικού ςόρους και προϋποθέσεις των συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή.
  3. Όταν η διαφορά μεταξύ ενός καταναλωτή και ενός προμηθευτή εγκατεστημένου στην Ελλάδα δεν κατέστη δυνατό να διευθετηθεί με την άμεση υποβολή καταγγελίας από τον καταναλωτή προς τον προμηθευτή, ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, διευκρινίζοντας εάν θα κάνει χρήση των σχετικών φορέων ΕΕΔ για να επιλύσει τη διαφορά. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται επί χάρτου ή επί άλλου σταθερού μέσου.
  4. Οι διατάξει ςτου παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επιπροσθέτως των διατάξεων για τηνενημέρωση των καταναλωτών από τους προμηθευτές του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 524/2013.

  Πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών ODR

  Μητρώο Φορέων Εναλλακτικής επίλυσης Διαφορών(ΕΕΔ)

  Εναλλακτική επίλυση Καταναλωτικων διαφορών
  Κλείσιμο


  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων



  Χρήση eMail



  Διαφήμιση



  Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας



  Cookies



  Αποζημιώσεις



  Browser



  Image

  Χρονομίσθωση

  Μάθετε για τη χρονομίσθωση και τα πλεονεκτήματά της

  Περισσότερα

  Συνεργαζόμενες Εταιρίες