Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
Ανάκτηση Προσφοράς
Πληρωμή Ανανέωσης
Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών. Aσφάλιση αυτοκινήτων, μοτοσυκλέτας απο το asfalistra.gr

  Πως να αγοράσωBoston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ
Πράκτορας Ασφαλίσεων - Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων
Βασ. Κων/νου 44 Αθήνα 11635
ΑΦΜ 800896649 ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών
ΤΗΛ. 2108931665

Αρ. Γενικού Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 369103
Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης: Τράπεζα της Ελλάδος • ΓΡΗΓΟΡΟ - Με κάθε ασφάλιση, πηγαίνετε από καθόλου κάλυψη στην πλήρη κάλυψη σε τρεις σελίδες, με το asfalistra.gr
 • ΑΠΛΟ - Καμία περιττή ερώτηση, απλές μορφές, ελάχιστη λεπτομέρεια, άμεση κάλυψη ασφαλίστρου
 • ΕΥΚΟΛΟ - Εύχρηστη περιοχή Ιστού και άμεση επικοινωνία διαθέσιμη στις εργάσιμες μέρες κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας (09:30 - 18:00)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Οι ανταγωνιστικές τιμές σε συνδιασμό με την άμεση κάλυψη σημαίνουν εξοικονόμηση σε χρόνο και χρήματα
 • ΑΣΦΑΛΕΣ - Χρησιμοποιήστε την πιστωτική σας κάρτα μιας και προστατεύεστε από τις ασφαλείς (κρυπτογραφημένες) συνδέσεις Διαδικτύου (SSL 128bit Encryption)

 • Το asfalistra.gr αποτελεί τον ιστότοπο της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ. Με το asfalistra.gr η ασφαλιστική σας κάλυψη αρχίζει την επομένη εργάσιμη ημέρα (12.00) και αφού η αγορά είναι πλήρης και έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
   
   


  Τρόπος αγοράς  Συχνές Ερωτήσεις (F.A.Q.s)  Ασφάλεια και Προστασία Καταναλωτή

    Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δημιούργησε τον δικτυακό τόπο Asfalistra.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την εταιρία μας. Η χρήση του Asfalistra.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του Asfalistra.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

  Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου Asfalistra.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:
  Ο δικτυακός τόπος Asfalistra.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο Asfalistra.gr , όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.
  Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Asfalistra.gr εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του Asfalistra.gr.
  Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
  Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο Asfalistra.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.
  Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου Asfalistra.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του Asfalistra.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες.
  Σε κάθε περίπτωση η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του Asfalistra.gr, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο Asfalistra.gr, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.
  Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παραχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο Asfalistra.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

  Προστασία Καταναλωτή

  Η ιστοσελίδα asfalistra.gr λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ' αποστάσεως, δηλαδή την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης Ζ1-629/10.5.2005 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 720/Β'/30.5.2005 με την οποία επήλθε προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την "Προστασία των Καταναλωτών" (Φ.Ε.Κ. 191/Α'/16.11.1994) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 "σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ" (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L271 της 09/10/2002, σ.0016-0024) και στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εμπορίας από απόσταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί έγκυρη η σύμβαση.

  Πράκτορας Ασφαλίσεων - Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ
  Βασ. Κων/νου 44 Αθήνα 11635
  ΑΦΜ: 800896649 - ΔΟΥ: ΙΖ Αθηνών
  ΤΗΛ. 2108931665

  Αρ. Γενικού Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 369103
  Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης: Τράπεζα της Ελλάδος

  Η εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί στην κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων μεταξύ υποψηφίων προς ασφάλιση και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η επεξήγηση των καλύψεων των προϊόντων βρίσκεται μέσα στην περιοχή ιστού και μπορεί ο υποψήφιος να την συμβουλεύεται. Επίσης στη διάθεσή του βρίσκεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ, καθώς και τα τηλέφωνα, ώστε να δίνεται η κάθε δυνατή βοήθεια Είστε οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσετε εάν οι υπηρεσίες που επιλέγετε είναι κατάλληλες για τους σκοπούς σας. Πριν αγοράσετε μια ασφάλιση επιβεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει και έχετε καταλάβει τους σχετικούς όρους και πρέπει να είστε σίγουροι ότι το προϊόν συναντά τις ανάγκες σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες μιας ασφάλισης παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες παραλαβής του συμβολαίου σας. Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση τότε ενεργοποιείται το δικαίωμα εναντίωσης (Ν 2496/1997) ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου η σε ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ αν δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις- αλλά απλώς ο λήπτης της ασφάλισης άλλαξε γνώμη- ενεργοποιείται το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση εναντίωσης ματαιούται η σύναψη της σύμβασης.
  Όλες οι δηλώσεις που γίνονται από σας ή οι πληροφορίες που παρέχονται από σας στην «Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ» και τις συνεργαζόμενες με μας ασφαλιστικές εταιρείες είναι εμπιστευτικές.
  Κατά την αγορά μιας ασφάλισης επιβεβαιώνετε ότι όλες οι απαντήσεις που δίνονται στην αίτησή σας είναι αληθινές και σωστές. Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις σας αποτελούν την βάση της ασφαλιστικής σύμβασης που θα καταρτιστεί. Εάν δεν παρέχετε τις ακριβείς πληροφορίες, αυτό μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβασή σας.
  Όλες οι επιβεβαιωμένες αναφορές καταχωρούνται μέσα στην προσωπική περιοχή " πελατών". Η απόφαση ως προς το εάν θα σας προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της ασφαλιστικής εταιρίας.
  Οποιεσδήποτε πληροφορίες που υποβάλλονται από σας δεν θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ ή τις συνεργαζόμενες με μας ασφαλιστικές εταιρείες, έως ότου έχετε λάβει την επιβεβαίωση από μας ή τις εταιρείες ότι έχουν παραληφθεί. Τέτοια επιβεβαίωση θα είναι από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Συστήνουμε να κρατάτε ένα αντίγραφο όλων των πληροφοριών που υποβάλλονται ή που παραλαμβάνονται από μας για τα προσωπικά αρχεία σας. Ως εκ τούτου η εταιρεία προτείνει από ένα σύνολο ασφαλιστικών εταιρειών προϊόντα αλλά δεν συμβουλεύει τους πελάτες της για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτό γίνεται αποκλειστικά και με ευθύνη του πελάτη, ο οποίος φροντίζει να επιλέγει το προϊόν της επιλογής του με τα δικά του και μόνο κριτήρια.
  Αυτή η περιοχή ιστού είναι προοριζόμενη προς χρήση από τους κατοίκους της Ελλάδας ή καταχωρημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μόνο. Αυτοί οι όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους.
  Κάθε ασφαλιστική σύμβαση περιέχει τους όρους που διέπουν την σχέση μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής επιχείρησης. Οι προσωπικές λεπτομέρειες που παρέχονται στην Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ μέσω αυτής της περιοχής Ιστού θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική μας περί ασφάλειας και ιδιωτικότητας και σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία η εταιρεία έθεσε σαφείς ερωτήσεις τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την από μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας εκτίμηση και αποδοχή του κίνδυνου. Η αποδοχή κίνδυνων ασφάλισης δεν γίνεται από την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ και ούτε η εταιρεία μπορεί να υποσχεθεί στους πελάτες της καλύψεις από ασφαλιστικούς κίνδυνους. Αυτό είναι έργο μόνο των ασφαλιστικών εταιριών. Επίσης η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε συμφωνία, δήλωση η πράξη από την οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις η δεσμεύσεις σε βάρος των ασφαλιστικών εταιριών, με τις οποίες συνεργάζεται. Οποιαδήποτε έκπτωση από την Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ προς τους πελάτες της προσφέρεται από την ίδια, δεν επηρεάζει την τιμολογιακή πολιτικη των ασφαλιστικών εταιριών και είναι ενιαία. Στην ασφάλιση αυτοκινήτων αν η αξία που δηλώθηκε στην περιοχή ιστού υπολείπεται της τρέχουσας η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.
  Σε περίπτωση επίσης επέλευσης του κινδύνου παρέχει στον ασφαλισμένο την απαραίτητη συνδρομή για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης και φροντίζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να υποβάλλει τις δηλώσεις ζημιών των πελατών της προς τις ασφαλιστικές εταιρείες . Η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ φροντίζει και για την είσπραξη των ασφαλίστρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 298/1986. Η αποδοχή των όρων χρήσης αποτελεί πρόταση για έκδοση ασφαλιστήριου με βάση τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε και τα οποία είναι ακριβή και αληθινά. Δηλώνετε επίσης ότι αποδέχεστε την ασφάλιση αυτή σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συμφωνείτε η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουμένως η πρόταση γίνει δεκτή από την ασφαλιστική Εταιρία. Δηλώνετε επίσης ότι λάβατε γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο πληροφοριών (Ν.Δ 400/1970, άρθρο 4, παρ. 2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύμβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόμιμη δικονομική του προστασία.
  Σε περίπτωση διαφορετικής τιμής μεταξύ της Ιστοσελίδας και των εταιριών ισχύει η τιμή των εταιριών. Αν αυτό οδηγήσει τον πελάτη σε ακύρωση της αίτησης ασφάλισης, τότε η Boston Insurance Brokers Μ.ΕΠΕ θα επιστρέψει άμεσα το σύνολο των χρημάτων στον πελάτη, χωρίς τη χρέωση κανενός εξόδου. Ελάχιστη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης είναι οι 6 μήνες.
  Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης: Διατηρούνται σε ισχύ όποιες άλλες προόσθετες απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης υπάρχουν, βάσει της νομοθεσίας που διέπει την ασφαλιστική σύμβαση που συνάπτεται (Νόμος 2251/1994)
  Γνωστοποίηση των Συμβατικών Όρων: Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν τη δέσμευσή του από τη σύμβαση εξ αποστάσεως όλους τους όρους της σύμβασης, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 εδάφιο α και 4 του άρθρου 4 (Νόμος 2251/1994), γραπτά ή με άλλο σταθερό μέσο, στο οποίο έχει αυτός πρόσβαση.


  Νόμος 2251/1994, άρθρο 4Θ

  1. Ορισμοί
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:
  α) Σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση είναι κάθε σύμβαση που αφορά χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο συστήματος εξ αποστάσεως πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί αποκλειστικά, για τη σύμβαση αυτή, ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.
  β) Μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως είναι κάθε μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, για την εξ αποστάσεως εμπορία υπηρεσίας μεταξύ των μερών αυτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 του παρόντος.
  γ) Χρηματοοικονομική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσεως, ή σχετική με ατομικές συντάξεις ή με πληρωμές.
  δ) Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, ενεργεί για σκοπούς εκτός του πεδίου της εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του.
  ε) Φορέας ή προμηθευτής μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του οποίου η εμπορική ή η επαγγελματική δραστηριότητα συνίσταται στη διάθεση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως στους προμηθευτές.
  στ) Σταθερό μέσο είναι κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

  2. Πεδίο εφαρμογής
  Όσον αφορά τις συμβάσεις που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν μια αρχική συμφωνία παροχής υπηρεσίας και ακολούθως διαδοχικές πράξεις ή σειρά διακριτών πράξεων της αυτής φύσεως που κλιμακώνονται χρονικά, οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται μόνο στην αρχική συμφωνία. Αν δεν υπάρχει αρχική συμφωνία παροχής υπηρεσίας αλλά οι διαδοχικές ή διακριτές πράξεις της αυτής φύσεως που κλιμακώνονται χρονικά, διενεργούνται μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων μερών, οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο κατά τη διενέργεια της πρώτης πράξης. Όταν όμως δεν έχει διενεργηθεί πράξη της ίδιας φύσης για διάστημα άνω του ενός έτους, η διενέργεια της επόμενης πράξης θεωρείται ως η πρώτη μιας νέας σειράς πράξεων και, συνεπώς, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 4.

  3. Πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση
  α) Πριν από τη σύναψη σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται με τα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, για τα ακόλουθα στοιχεία, ο εμπορικός σκοπός των οποίων πρέπει να καθίσταται σαφής:
  i. Πληροφορίες που αφορούν τον προμηθευτή
  - την ταυτότητα και την κύρια δραστηριότητα του προμηθευτή, τη διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, καθώς και κάθε άλλη διεύθυνση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τις σχέσεις του καταναλωτή με τον προμηθευτή,
  - την ταυτότητα του αντιπροσώπου του προμηθευτή που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και τη διεύθυνση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τις σχέσεις του καταναλωτή με τον αντιπρόσωπο, όταν υπάρχει αντιπρόσωπος,
  - εάν οι επαγγελματικές επαφές του καταναλωτή έγιναν με άλλον επαγγελματία πλην του προμηθευτή, την ταυτότητα του εν λόγω επαγγελματία, την ιδιότητα με την οποία ενεργεί έναντι του καταναλωτή, και τη διεύθυνση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τις σχέσεις μεταξύ του καταναλωτή και του επαγγελματία,
  - όταν ο προμηθευτής είναι καταχωρημένος σε εμπορικό ή αντίστοιχο δημόσιο μητρώο, το εμπορικό μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο προμηθευτής και τον αριθμό καταχώρησής του ή ισοδύναμο μέσο αναγνώρισης στο εν λόγω μητρώο,
  - όταν η δραστηριότητα του προμηθευτή υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.
  ii. Πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοοικονομική υπηρεσία
  - περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας,
  - το συνολικό τίμημα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής στον προμηθευτή για τη χρηματοοικονομική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών τελών, επιβαρύνσεων και δαπανών και όλων των φόρων που εισπράττονται μέσω του προμηθευτή, ή, εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές τίμημα, τη βάση υπολογισμού του, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να το ελέγξει ο καταναλωτής,
  - εφόσον συντρέχει περίπτωση, προειδοποίηση η οποία αναφέρει ότι η χρηματοοικονομική υπηρεσία συνδέεται με τίτλους που συνεπάγονται ειδικούς κινδύνους συνδεόμενους με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή τις πράξεις που πρέπει να εκτελεστούν ή των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις στις κεφαλαιαγορές επί των οποίων ο προμηθευτής δεν έχει καμία επίδραση, καθώς και ότι οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν δείκτη για τις μελλοντικές αποδόσεις,
  - μνεία της ενδεχόμενης ύπαρξης άλλων φόρων ή/και δαπανών που δεν εισπράττονται μέσω του προμηθευτή ούτε χρεώνονται από αυτόν,
  - τους τυχόν χρονικούς περιορισμούς της ισχύος των παρεχόμενων πληροφοριών,
  - τις ρυθμίσεις σχετικά με την πληρωμή και την εκτέλεση,
  - το τυχόν ειδικό επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για τον καταναλωτή η χρήση των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εάν αυτό το επιπλέον κόστος χρεώνεται.
  iii. Πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση:
  - την ύπαρξη ή μη δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 και, εάν υφίσταται το δικαίωμα αυτό, τη διάρκεια και τις προϋποθέσεις άσκησής του, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει ο καταναλωτής σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 7, καθώς επίσης και τις συνέπειες της μη άσκησης αυτού του δικαιώματος,
  - την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, εάν πρόκειται για σύμβαση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε μόνιμη ή περιοδική βάση,
  - πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που μπορεί να έχουν τα μέρη να προκαλέσουν την πρόωρη ή μονομερή λύση της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αυτής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις αυτές από τη σύμβαση,
  - πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης, όπου να αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να απευθύνεται η δήλωση υπαναχώρησης,
  - το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη, στη νομοθεσία των οποίων βασίζεται ο προμηθευτής για τη δημιουργία σχέσεων με τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση,
  - οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται στη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση ή και το αρμόδιο δικαστήριο,
  - τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες διατυπώνονται οι όροι της σύμβασης και η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο εκ των προτέρων πληροφόρηση, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες ο προμηθευτής, σε συμφωνία με τον καταναλωτή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
  iv. Πληροφορίες που αφορούν την προσφυγή
  - την ύπαρξη μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στους οποίους έχει πρόσβαση ο καταναλωτής που είναι συμβαλλόμενος στην εξ αποστάσεως σύμβαση και τον τρόπο με τον οποίο έχει πρόσβαση ο καταναλωτής,
  - την ύπαρξη κεφαλαίων εγγύησης ή άλλων ρυθμίσεων για την παροχή αποζημιώσεων, που δεν καλύπτονται από συστήματα εγγύησης καταθέσεων, σύμφωνα με το ν. 2832/2000 (ΦΕΚ 141/Α/13.6.2000), και αποζημίωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/11.11.1997), όπως ισχύουν.
  β) Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι οποίες ηχογραφούνται υποχρεωτικά, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α') και του ν. 3471/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν, πρέπει να δηλώνεται σαφώς, στην αρχή οποιασδήποτε συνομιλίας με τον καταναλωτή, ότι αυτή μαγνητοφωνείται, η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός του τηλεφωνήματός του. Επιπρόσθετα, εφόσον συγκατατίθεται ρητά ο καταναλωτής, είναι υποχρεωτική η παροχή σε αυτόν των ακόλουθων πληροφοριών που αφορούν:
  - στην ταυτότητα του προσώπου που έρχεται σε επαφή με τον καταναλωτή και στη σχέση του με τον προμηθευτή,
  - στην περιγραφή των κυριότερων στοιχείων της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας,
  - στο συνολικό τίμημα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής στον προμηθευτή για τη χρηματοοικονομική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων που εισπράττονται μέσω του προμηθευτή ή, εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές τίμημα, στη βάση υπολογισμού του, κατά τρόπον που επιτρέπει στον καταναλωτή να το ελέγξει,
  - στη μνεία της ενδεχόμενης ύπαρξης άλλων φόρων ή και δαπανών που δεν εισπράττονται μέσω του προμηθευτή ούτε χρεώνονται από αυτόν,
  - στην ύπαρξη ή μη δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6, και, εάν υφίσταται το δικαίωμα αυτό, στη διάρκεια και στις προϋποθέσεις άσκησής του, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει ο καταναλωτής σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 7.
  Ο προμηθευτής οφείλει να πληροφορεί τον καταναλωτή ότι, κατόπιν αιτήματός του, μπορεί να λάβει και άλλες πληροφορίες, καθώς και να ενημερωθεί για τη φύση των πληροφοριών αυτών.Σε κάθε περίπτωση, ο προμηθευτής του παρέχει όλες τις πληροφορίες, όταν εκτελεί τις υποχρεώσεις του κατά την παράγραφο 5.
  γ) Οι πληροφορίες σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες πρέπει να ανακοινώνονται στον καταναλωτή κατά την περίοδο πριν από τη σύναψη της σύμβασης, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις συμβατικές υποχρεώσεις που θα απέρρεαν από τη νομοθεσία που θα εφαρμοζόταν κατά τεκμήριο στη σύμβαση εξ αποστάσεως, εάν η τελευταία είχε συναφθεί.
  δ) Σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, εάν, πριν από τη σύναψή της, αυτός δεν ενημερώθηκε, με τα μέσα και τον τρόπο που προβλέπονται ανωτέρω, για τα στοιχεία τα οποία ορίζονται στις περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου.

  4. Απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, πρόσθετες σε αυτές της περίπτωσης α' της παραγράφου 3, οι οποίες απορρέουν από ειδικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να ισχύουν.Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κοινοποιεί τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Οι προμηθευτές υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τους σχετικούς τύπους συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των γενικών όρων συναλλαγών.

  5. Γνωστοποίηση των συμβατικών όρων
  α) Η σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει εγκαίρως, και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη δέσμευσή του από τη σύμβαση αυτή, όλους τους όρους της, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, γραπτώς ή με άλλο σταθερό μέσο, στο οποίο έχει αυτός πρόσβαση.
  β) Ο προμηθευτής εκπληρώνει την δυνάμει του εδαφίου α) υποχρέωσή του αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, εάν αυτή έχει συναφθεί κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή με τη χρησιμοποίηση μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, το οποίο δεν επιτρέπει να ανακοινωθούν οι συμβατικοί όροι και οι πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο α).
  γ) Σε κάθε περίπτωση, συμβατικοί όροι που δεν γνωστοποιήθηκαν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στον καταναλωτή δεν δεσμεύουν αυτόν, έστω και εάν δεν αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στη διαμόρφωση της δικαιοπρακτικής βούλησής του.
  δ) Όσο διαρκεί η συμβατική σχέση, ο καταναλωτής δικαιούται, κατόπιν αιτήματός του, να λαμβάνει τους συμβατικούς όρους γραπτά. Επιπλέον, ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάζει το χρησιμοποιούμενο μέσο εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εκτός εάν αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη συναφθείσα σύμβαση εξ αποστάσεως ή με τη φύση της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής υπηρεσίας.

  6. Δικαίωμα υπαναχώρησης
  α) Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 13 περ.2 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970)όπως ισχύει, καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει:
  - είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης εξ αποστάσεως, εκτός εάν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει να μετρά από την ημέρα που ο καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως,
  - είτε από την ημέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 5, εδάφια α) και β), εφόσον αυτή η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη από την αναφερόμενη στην πρώτη περίπτωση.
  β) Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείται:
  i. σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της κεφαλαιαγοράς επί των οποίων ο προμηθευτής δεν έχει καμία επίδραση και μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, όπως υπηρεσίες που αφορούν:
  - πράξεις συναλλάγματος,
  - τίτλους της χρηματαγοράς,
  - διαπραγματεύσιμους τίτλους,
  - μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,
  - προθεσμιακές χρηματοοικονομικές συμβάσεις (futures), συμπεριλαμβανομένων των ισοδυνάμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς,
  - προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRA),
  - συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα ή συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps),
  - προαιρέσεις (options) αγοράς ή πώλησης οιουδήποτε τίτλου από τους αναφερόμενους στην παρούσα περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των ισοδυνάμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθαρίσεως τοις μετρητοίς. Συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, στην κατηγορία αυτή οι προαιρέσεις συναλλάγματος και επιτοκίων.
  ii. σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός,
  iii. στις συμβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη με ρητή αίτηση του καταναλωτή προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωμα υπαναχώρησης.
  γ) Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης με σχετική δήλωσή του, σύμφωνα με τις πρακτικές οδηγίες που του έχουν δοθεί κατά το τέταρτο εδάφιο του σημείου iii) της περίπτωσης α' της παραγράφου 3, πριν από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου, εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο αυτός έχει πρόσβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον η κοινοποίηση έχει αποσταλεί πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.
  δ) Τα εδάφια α) έως γ) της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις πιστωτικές συμφωνίες που καταγγέλλονται δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 11 του παρόντος νόμου και του άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος 182/1999 περί χρονομεριστικής μίσθωσης (ΦΕΚ 171/Α/25.8.1999).
  ε) Εάν με τη σύμβαση από απόσταση μίας δεδομένης χρηματοοικονομικής υπηρεσίας συνδέεται άλλη σύμβαση από απόσταση, που είναι σχετική με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον προμηθευτή ή από τρίτο με βάση συμφωνία του τρίτου με τον προμηθευτή, η πρόσθετη αυτή σύμβαση καταγγέλλεται από τον καταναλωτή, αζημίως, εάν αυτός ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου αυτής.
  στ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την καταγγελία, τη διακοπή ή το μη εκτελεστό συμβάσεως εξ αποστάσεως ή το δικαίωμα του καταναλωτή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση εξ αποστάσεως.Οι διατάξεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από τους όρους και τα νομικά αποτελέσματα της λύσεως της σύμβασης.

  7. Πληρωμή για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί πριν από την υπαναχώρηση
  α) Η εκπλήρωση της σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση αρχίζει μόνο μετά από γραπτή δήλωση του καταναλωτή, με την οποία παρέχεται η σχετική συναίνεσή του.
  β) Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης που του αναγνωρίζεται από την παράγραφο 6 εδάφιο α), υποχρεούται να πληρώσει, το συντομότερο δυνατόν, μόνο για τη χρηματοοικονομική υπηρεσία που του έχει όντως παράσχει ο προμηθευτής σύμφωνα με τη σύμβαση εξ αποστάσεως. Το πληρωτέο ποσό δεν μπορεί:- να υπερβαίνει ποσό ανάλογο με την έκταση της υπηρεσίας που ήδη παρασχέθηκε, σε σχέση με το σύνολο των παροχών που προβλέπει η σύμβαση εξ αποστάσεως.- σε καμία περίπτωση να είναι τέτοιο που να μπορεί να εκληφθεί ως ποινή.
  γ) Ο προμηθευτής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον καταναλωτή να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σύμφωνα με την περίπτωση β' εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι ο καταναλωτής είχε δεόντως ενημερωθεί για το πληρωτέο ποσό, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του σημείου iii της περίπτωσης α' της παραγράφου 3. Ο προμηθευτής, όμως, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να απαιτήσει την πληρωμή αυτή, εάν έχει αρχίσει να εκτελεί τη σύμβαση πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης, που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 6, χωρίς προηγούμενη σχετική γραπτή δήλωση του καταναλωτή.
  δ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οποιοδήποτε ποσό έχει λάβει από αυτόν σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, με εξαίρεση το ποσό που αναφέρεται στην περίπτωση β'. Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που ο προμηθευτής λάβει τη δήλωση υπαναχώρησης.
  ε) Ο καταναλωτής επιστρέφει στον προμηθευτή, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή προϊόν έχει λάβει από αυτόν. Η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε τη δήλωση υπαναχώρησης.

  8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. Ζ1 178/13.2.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 255 Β'), σε περίπτωση που γίνει χρήση κάρτας, κατά την έννοια των διατάξεων της απόφασης αυτής, στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή ή με δόλιο τρόπο ή από πρόσωπο που δεν ενεργεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενεργεί ως αντιπρόσωπος του κατόχου της κάρτας, η σύμβαση είναι αυτοδικαίως άκυρη και τα ποσά που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται έντοκα στον καταναλωτή. Στους όρους της σύμβασης κάθε μορφής καρτών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο όρος του προηγούμενου εδαφίου.

  9. Απαγορεύεται η παροχή στον καταναλωτή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση χωρίς προηγούμενο σχετικό αίτημά του, όταν καλείται να τις αποκτήσει έναντι άμεσης ή μεταγενέστερης πληρωμής. Αν η παροχή των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιηθεί, ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και δεν οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, εκτός αν η παροχή υπηρεσιών οφείλεται σε προφανές λάθος, οπότε ο καταναλωτής θέτει την υπηρεσία, εφόσον η φύση της το επιτρέπει, για εύλογο χρόνο στη διάθεση του προμηθευτή. Η μη απάντηση του καταναλωτή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση συναίνεσή του.

  10. Αυτόκλητη επικοινωνία
  α) Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.
  β) Ειδικότερα, για μη ζητηθείσα επικοινωνία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

  11. Ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13α, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση οποτεδήποτε, χωρίς έξοδα και ποινές σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

  12. Ρήτρες με τις οποίες ο καταναλωτής παραιτείται από την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή ο προμηθευτής απαλλάσσεται των ευθυνών που απορρέουν από το άρθρο αυτό είναι άκυρες.

  13. Το βάρος της απόδειξης
  α) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 7, το βάρος απόδειξης σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης του καταναλωτή από τον προμηθευτή, καθώς και τη γραπτή δήλωση του καταναλωτή για τη σύναψη της σύμβασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την εκτέλεσή της, φέρει ο προμηθευτής.
  β) Συμβατική ρήτρα η οποία προβλέπει ότι το βάρος της απόδειξης για την τήρηση, εκ μέρους του προμηθευτή, του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών του κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο καταναλωτής, θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική.
  Κλείσιμο


  Δικαίωμα Υπαναχώρησης  Μηχανισμοί Επίλυσης Εξωδικαστικών Διαφορών  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Χρήση eMail  Διαφήμιση  Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας  Cookies  Αποζημιώσεις  Browser  Image

  Χρονομίσθωση

  Μάθετε για τη χρονομίσθωση και τα πλεονεκτήματά της

  Περισσότερα

  Συνεργαζόμενες Εταιρίες