Ανάκτηση Προσφοράς
Πληρωμή Ανανέωσης
Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών. Aσφάλιση αυτοκινήτων, μοτοσυκλέτας απο το asfalistra.gr

  Πως να αγοράσωEASY INSURANCE AGENCY
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 5 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43
ΑΦΜ: 999599740 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2108931665

Αρ. Γενικού Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 265250
Αρ.Μ.Α.Ε. 59067/05/Β/05/11 Υπουργείο Ανάπτυξης • ΓΡΗΓΟΡΟ - Με κάθε ασφάλιση, πηγαίνετε από καθόλου κάλυψη στην πλήρη κάλυψη σε τρεις σελίδες, με το asfalistra.gr
 • ΑΠΛΟ - Καμία περιττή ερώτηση, απλές μορφές, ελάχιστη λεπτομέρεια, άμεση κάλυψη ασφαλίστρου
 • ΕΥΚΟΛΟ - Εύχρηστη περιοχή Ιστού και άμεση επικοινωνία διαθέσιμη στις εργάσιμες μέρες κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας (09:30 - 18:00)
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Οι ανταγωνιστικές τιμές σε συνδιασμό με την άμεση κάλυψη σημαίνουν εξοικονόμηση σε χρόνο και χρήματα
 • ΑΣΦΑΛΕΣ - Χρησιμοποιήστε την πιστωτική σας κάρτα μιας και προστατεύεστε από τις ασφαλείς (κρυπτογραφημένες) συνδέσεις Διαδικτύου (SSL 128bit Encryption)

 • Το asfalistra.gr αποτελεί τον ιστότοπο της Easy Insurance Agency A.E. Με το asfalistra.gr η ασφαλιστική σας κάλυψη αρχίζει την επομένη εργάσιμη ημέρα (12.00) και αφού η αγορά είναι πλήρης και έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
   
   


  Τρόπος αγοράς  Συχνές Ερωτήσεις (F.A.Q.s)  Ασφάλεια και Προστασία Καταναλωτή

    Η EASY INSURANCE AGENCY A.E δημιούργησε τον δικτυακό τόπο Asfalistra.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την εταιρία μας. Η χρήση του Asfalistra.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του Asfalistra.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

  Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου Asfalistra.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:
  Ο δικτυακός τόπος Asfalistra.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο Asfalistra.gr , όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της EASY INSURANCE AGENCY A.E και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.
  Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η EASY INSURANCE AGENCY A.E δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Asfalistra.gr εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του Asfalistra.gr.
  Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
  Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο Asfalistra.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η EASY INSURANCE AGENCY A.E δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση η EASY INSURANCE AGENCY A.E δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης η EASY INSURANCE AGENCY A.E δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.
  Η EASY INSURANCE AGENCY A.E θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου Asfalistra.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του Asfalistra.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες.
  Σε κάθε περίπτωση η EASY INSURANCE AGENCY A.E έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του Asfalistra.gr, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η EASY INSURANCE AGENCY A.E δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο Asfalistra.gr, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.
  Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παραχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο Asfalistra.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

  Προστασία Καταναλωτή

  Η ιστοσελίδα asfalistra.gr λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ' αποστάσεως, δηλαδή την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης Ζ1-629/10.5.2005 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 720/Β'/30.5.2005 με την οποία επήλθε προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την "Προστασία των Καταναλωτών" (Φ.Ε.Κ. 191/Α'/16.11.1994) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 "σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ" (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L271 της 09/10/2002, σ.0016-0024) και στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εμπορίας από απόσταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί έγκυρη η σύμβαση.

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ
  EASY INSURANCE AGENCY
  ΣΥΓΓΡΟΥ 5 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 117 43
  ΑΦΜ: 999599740 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
  ΤΗΛ. 2108931665

  Αρ. Γενικού Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 265250
  Αρ.Μ.Α.Ε. 59067/05/Β/05/11 Υπουργείο Ανάπτυξης

  Η εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που διαμεσολαβεί στην κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων μεταξύ υποψηφίων προς ασφάλιση και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η επεξήγηση των καλύψεων των προϊόντων βρίσκεται μέσα στην περιοχή ιστού και μπορεί ο υποψήφιος να την συμβουλεύεται. Επίσης στη διάθεσή του βρίσκεται και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της EASY INSURANCE AGENCY A.E, καθώς και τα τηλέφωνα, ώστε να δίνεται η κάθε δυνατή βοήθεια Είστε οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσετε εάν οι υπηρεσίες που επιλέγετε είναι κατάλληλες για τους σκοπούς σας. Πριν αγοράσετε μια ασφάλιση επιβεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει και έχετε καταλάβει τους σχετικούς όρους και πρέπει να είστε σίγουροι ότι το προϊόν συναντά τις ανάγκες σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες μιας ασφάλισης παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες παραλαβής του συμβολαίου σας. Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση τότε ενεργοποιείται το δικαίωμα εναντίωσης (Ν 2496/1997) ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου η σε ΔΙΑΣΤΗΜΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ αν δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις- αλλά απλώς ο λήπτης της ασφάλισης άλλαξε γνώμη- ενεργοποιείται το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση εναντίωσης ματαιούται η σύναψη της σύμβασης.
  Όλες οι δηλώσεις που γίνονται από σας ή οι πληροφορίες που παρέχονται από σας στην «EASY INSURANCE AGENCY A.E» και τις συνεργαζόμενες με μας ασφαλιστικές εταιρείες είναι εμπιστευτικές.
  Κατά την αγορά μιας ασφάλισης επιβεβαιώνετε ότι όλες οι απαντήσεις που δίνονται στην αίτησή σας είναι αληθινές και σωστές. Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις σας αποτελούν την βάση της ασφαλιστικής σύμβασης που θα καταρτιστεί. Εάν δεν παρέχετε τις ακριβείς πληροφορίες, αυτό μπορεί να ακυρώσει την ασφαλιστική σύμβασή σας.
  Όλες οι επιβεβαιωμένες αναφορές καταχωρούνται μέσα στην προσωπική περιοχή " πελατών". Η απόφαση ως προς το εάν θα σας προσφέρει την ασφαλιστική κάλυψη ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της ασφαλιστικής εταιρίας.
  Οποιεσδήποτε πληροφορίες που υποβάλλονται από σας δεν θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από την EASY INSURANCE AGENCY A.E ή τις συνεργαζόμενες με μας ασφαλιστικές εταιρείες, έως ότου έχετε λάβει την επιβεβαίωση από μας ή τις εταιρείες ότι έχουν παραληφθεί. Τέτοια επιβεβαίωση θα είναι από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Συστήνουμε να κρατάτε ένα αντίγραφο όλων των πληροφοριών που υποβάλλονται ή που παραλαμβάνονται από μας για τα προσωπικά αρχεία σας. Ως εκ τούτου η εταιρεία προτείνει από ένα σύνολο ασφαλιστικών εταιρειών προϊόντα αλλά δεν συμβουλεύει τους πελάτες της για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτό γίνεται αποκλειστικά και με ευθύνη του πελάτη, ο οποίος φροντίζει να επιλέγει το προϊόν της επιλογής του με τα δικά του και μόνο κριτήρια.
  Αυτή η περιοχή ιστού είναι προοριζόμενη προς χρήση από τους κατοίκους της Ελλάδας ή καταχωρημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μόνο. Αυτοί οι όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους.
  Κάθε ασφαλιστική σύμβαση περιέχει τους όρους που διέπουν την σχέση μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής επιχείρησης. Οι προσωπικές λεπτομέρειες που παρέχονται στην EASY INSURANCE AGENCY A.E μέσω αυτής της περιοχής Ιστού θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική μας περί ασφάλειας και ιδιωτικότητας και σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή. Στοιχεία και περιστατικά, για τα οποία η εταιρεία έθεσε σαφείς ερωτήσεις τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την από μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας εκτίμηση και αποδοχή του κίνδυνου. Η αποδοχή κίνδυνων ασφάλισης δεν γίνεται από την EASY INSURANCE AGENCY A.E και ούτε η εταιρεία μπορεί να υποσχεθεί στους πελάτες της καλύψεις από ασφαλιστικούς κίνδυνους. Αυτό είναι έργο μόνο των ασφαλιστικών εταιριών. Επίσης η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε συμφωνία, δήλωση η πράξη από την οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις η δεσμεύσεις σε βάρος των ασφαλιστικών εταιριών, με τις οποίες συνεργάζεται. Οποιαδήποτε έκπτωση από την EASY INSURANCE AGENCY A.E προς τους πελάτες της προσφέρεται από την ίδια, δεν επηρεάζει την τιμολογιακή πολιτικη των ασφαλιστικών εταιριών και είναι ενιαία. Στην ασφάλιση αυτοκινήτων αν η αξία που δηλώθηκε στην περιοχή ιστού υπολείπεται της τρέχουσας η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.
  Σε περίπτωση επίσης επέλευσης του κινδύνου παρέχει στον ασφαλισμένο την απαραίτητη συνδρομή για την εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης και φροντίζει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να υποβάλλει τις δηλώσεις ζημιών των πελατών της προς τις ασφαλιστικές εταιρείες . Η EASY INSURANCE AGENCY A.E φροντίζει και για την είσπραξη των ασφαλίστρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 298/1986. Η αποδοχή των όρων χρήσης αποτελεί πρόταση για έκδοση ασφαλιστήριου με βάση τα στοιχεία τα οποία δηλώνετε και τα οποία είναι ακριβή και αληθινά. Δηλώνετε επίσης ότι αποδέχεστε την ασφάλιση αυτή σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συμφωνείτε η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουμένως η πρόταση γίνει δεκτή από την ασφαλιστική Εταιρία. Δηλώνετε επίσης ότι λάβατε γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο πληροφοριών (Ν.Δ 400/1970, άρθρο 4, παρ. 2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύμβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόμιμη δικονομική του προστασία.
  Σε περίπτωση διαφορετικής τιμής μεταξύ της Ιστοσελίδας και των εταιριών ισχύει η τιμή των εταιριών. Αν αυτό οδηγήσει τον πελάτη σε ακύρωση της αίτησης ασφάλισης, τότε η EASY INSURANCE AGENCY A.E θα επιστρέψει άμεσα το σύνολο των χρημάτων στον πελάτη, χωρίς τη χρέωση κανενός εξόδου. Ελάχιστη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης είναι οι 6 μήνες.
  Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης: Διατηρούνται σε ισχύ όποιες άλλες προόσθετες απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης υπάρχουν, βάσει της νομοθεσίας που διέπει την ασφαλιστική σύμβαση που συνάπτεται (Νόμος 2251/1994)
  Γνωστοποίηση των Συμβατικών Όρων: Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν τη δέσμευσή του από τη σύμβαση εξ αποστάσεως όλους τους όρους της σύμβασης, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 εδάφιο α και 4 του άρθρου 4 (Νόμος 2251/1994), γραπτά ή με άλλο σταθερό μέσο, στο οποίο έχει αυτός πρόσβαση.
  Κλείσιμο


  Δικαίωμα Υπαναχώρησης  Μηχανισμοί Επίλυσης Εξωδικαστικών Διαφορών  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Χρήση eMail  Διαφήμιση  Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας  Cookies  Αποζημιώσεις  Browser  Image

  Χρονομίσθωση

  Μάθετε για τη χρονομίσθωση και τα πλεονεκτήματά της

  Περισσότερα

  Συνεργαζόμενες Εταιρίες