Τηλ. 2108931665
801-11-29.000
eMail info@asfalistra.gr
 
 

Μηχανισμοί Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην περίπτωση των ενδοσυνοριακών συναλλαγών λειτουργούν τα κάτωθι σχήματα συμβιβασικής επίλυσης διαφορών:

* Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
       Τηλ.: 210 3821838 - 210 3842508
* Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματίας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
       Τηλ.:210 3842755 - 210 3843721 - 210 3825361 - 210 3840657
* Ο Συνήγορος του Καταναλωτή
* Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος Αθήνα, Τ.Κ. 10181 Τηλ.: 1520