Έκανες κλικ; .... Έκανες συμβόλαιο!
 Μάρκα
 Μοντέλο
 1η Κυκλ.
 Αξία